Misyonumuz

/Misyonumuz
Misyonumuz 2016-03-26T14:50:51+00:00
 1. Öncelikle gayemiz dini mübin-i İslam’ın tüm dünyaya yayılması ve hakim olmasıdır.
 2. Tüm esnafımızı evvela Rabbimizin “Onlar, ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.” (Nûr: 37) ve “Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hâline!”, “Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.” (Mutaffifîn:1-2) kavl-i şerîfinin farkında olan, âdeta Rabbisinin buyruğunu kendine rehber edinen bilinçli şahıslar seviyesine ulaştırmak.
 3. Sonra da Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in “Doğru tacir nebiler, sıdıklar ve şehitlerle haşr olur”, ayrıca; “Allah Celle Celâlühû, midesinde haram lokma bulunan kimsenin duasını kabul etmez”, “Yalan ve işlenen günahlar insanın rızkını daraltır,” bilgisine sahip şuurlu ve yaptığı ticarette dinî hassasiyet sahibi olan  bireyler haline getirebilmektir.
 4. Fatih Sultan Mehmet Han tebdili kıyafet ile çarşıyı teftişe çıktığında alışverişte esnafın birbirlerini  nefislerine tercih ettiklerini müşahede etmiştir. Esnaftan biri siftah ettiği için ikinci bir şeyi almak isteyen Sultan’ı yandaki dükkâna göndererek ondan alışveriş yapmasını istemiş böylelikle o zaman ki esnaflığın ne yüce seviyelerde olduğu bugün ki bizlere göstermiştir.  Gayemiz; Fatih Sultan Mehmet Han’ın zamanındaki gibi esnaflar yetiştirmek ve topluma bu güzel ahlaka sahip bireyler kazandırmaktır.
 5. “Çalışan kimselerin yoğun mesai şartları sebebi ile ilme fırsat bulamaması ve ilim meclislerinden mahrum kalmasından dolayı bu kardeşlerimize çözüm önerileri sunmak, kendi müesseselerin de sohbet ve ilim halakaları düzenlemektir.”
 6. Her yöneticinin idaresi altında bulunanlardan sorumlu olduğu gerçeğinden yola çıkarak işçilerin temel dini bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak dolayısıyla dünya hayatını teminat altına aldığı gibi ahirete yönelik bir takım şeyler yapabildiğinin farkına vardırmaktır.
 7. Esnafımızın ticari konulardaki fıkhî hükümleri bilmelerinin kendilerine farz-ı ayn olduğunu hatırlatacak ve bu konuda kendilerine fetva ve müşkil durumlarda rehberlik etmektir.
 8. Gayemiz; Ticaretin tebliğe engel olmadığını, bilakis tebliğ ile beraber yapılan ticaretin daha bereketli olacağını tüm esnaf kardeşlerimize duyurmak olacaktır.
 9. Endonezya gibi Müslüman tacirlerle islamiyetin yayıldığı ülkeler göz önünde alınarak ticaret ehlinin nasıl bir görev yüklendiğini tün esnaf kardeşlerimize hatırlatmayı şiar edinen bir gayeye sahibiz.
 10. Yaşadığımız yüzyıldaki ticari muamelelerin ne şekilde cereyan ettiği konusunda esnaf kardeşlerimizle fikir alışverişi yaparak fıkıhçı hocalarımızın verecekleri hükümler ve fetvalarda (piyasayı tanıyarak) hareket etmelerini sağlamak en büyük esas olarak kabul ettiğimiz amaçlarımızdandır.
 11. Günümüz şartlarındaki ticarette Müslüman’ın İslami çerçevede hareket etmesine engel teşkil eden durumları beraberce aşmak, çözüm önerilerinde bulunmak derneğimizin temel amaçlarındandır.
 12. İşveren ve işçiler arasındaki ilişkilerin geliştirilerek ecdadımızın ayakta durmasındaki en büyük etkenlerden biri olan Ahilik Teşkilatı’nın yeniden canlandırılmasını sağlamak.
 13. Günümüzde faiz ve kredi kartlarının çoğalması ve bu noktada üyelerimizin bilinçlendirilmesi.
 14. Fıkıh hocalarımıza ve din hizmetlerine daha kolay ulaşım sağlanması, bu minvalde sohbet, panel, konferans düzenlemek ve bilgilendirme amaçlı dergi, broşür bastırmak
 15. Üyelerimize kazançlarının helal olması kadar nereye harcaması gerektiğini konusunda bilgi verilmesi
 16. Üyelerimize, malî ibadetlerle (hac, umre, zekat, sadaka, adak, akika vb)  ilgi rehberlik-danışmanlık hizmeti sağlanması,
 17. Üyelerimizin  çocuklarına yönelik olarak, yaz döneminde “Kur’ân-ı Kerim”, “Osmanlıca”, “Siyer”, “Talim” ve “Tecvit” derslerini en güzel şekilde alabilmeleri için mütehassıs hocalar nezaretinde kurs imkânı sunulması
 18. Üyelerimize mübarek gün ve gecelerde ibadet edecekleri ortamların tahsisi hususunda çalışmalar başlatmak
 19. Yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz ziyaretler ile esnaf kardeşlerimizin ahiret hayatlarını zinde tutulmasını sağlamak.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.