Ticari Meseleler

/Ticari Meseleler

Kredi Kartıyla Altın veya Döviz Almak

Yazan | 2018-01-16T23:45:14+03:00 Ocak 16th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|Tags: , , , , , , |

Yukarıda anlattıklarımızdan da anlaşılacağı gibi günümüzde uygulandığı üzere kredi kartlarıyla altın, döviz alım-satımı câiz olmaz. Zira altın, gümüş emsâli nakitler arasında gerçekleşen akit; sarf akdidir. Bu akdin sahih olması için her iki bedelin, akdi icra eden kişilerin bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan önce teslim alınması şarttır. Akit meclisi değişse de akdi yapan kişiler birbirlerinden ayrılmadan önce bedeller [...]

Cuma Saatinde Alış Veriş Yapmak

Yazan | 2018-01-12T18:50:47+03:00 Ocak 12th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|Tags: , , |

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Cuma günü (ezan okunup) namaza çağırıldığı(nız) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş ol-sanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.”[1] "Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz."[2] Ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı üzere; cuma namazını kılmakla mükellef olan [...]

Kazancı Haram Olan Kişiyle Ticaret Yapmak

Yazan | 2018-01-12T11:26:13+03:00 Ocak 12th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|

Malının tamamını haram yolla elde etmiş olan kişiyle alış-veriş yapmak kesinlikle câiz değildir. Ebü Hüreyre.(Radıyallâhü Anh)den rivâyetle Resûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Çalıntı bir malı, çalıntı olduğunu bilerek satın alan kişi, onun günah ve ayıbına ortak olur." Buna göre kişi, söz gelimi; alkollü içki ticareti yapan, tefecilik yapan ve bu sebeple malında haram ve [...]

KATILIM BANKALARINDAN KÂR PAYI ALMAK

Yazan | 2018-01-12T11:38:07+03:00 Ocak 12th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|Tags: , , , , , |

 Fâizli bankacılık sistemine alternatif olarak sunulan katılım bankacılık sistemi; dini hassasiyetlerinden dolayı fâize bulaşmayan girişimcilerin yastık altı diye tabir edilen birikimlerinin yabancı sermaye ile beraber ekonomiye katılmasını hedeflediği bilinmektedir. 1985 yılında ülkemizde faaliyete geçen bu sistem şüphesiz beraberinde fıkha dair birçok sualleri de getirmiştir. Bu suallerden biri de yatırılan fonlar mukabilinde kâr payının alınmasıdır. Ortaklığın [...]

Kredi Kartı

Yazan | 2018-01-11T21:08:44+03:00 Ocak 11th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|Tags: , , , |

Son dönemlerde fıkıhçıların gündemini en çok meşgul eden meselelerden biri de kredi kartı sistemidir. Konuya dair birçok makale kaleme alınmış; bazıları mutlak olarak haram olduğunu, bazıları da bu görüşün aksine günümüzün gereği görerek câiz olacağını savunmuşlardır. Diğer bazıları da bu iki görüş arasında bir yol izleyerek belli başlı işlemler yapılırsa câiz değil, yapılmadığı takdirde câiz [...]

Borsa

Yazan | 2018-01-11T19:44:26+03:00 Ocak 11th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|

       Uluslararası ekonomi sisteminin vazgeçilmezi olduğu söylenen borsa konusunu ele aldığımızda karşımıza hisse senetleriyle ilgili mütâlaalar çıkmaktadır. Gerçekte hisse senedi, ortaklık belgesidir. Ancak günümüzde ortaklık belgesi olmaktan öte bağımsız bir mal olarak (menkul kıymetler olarak) alınıp satılmaktadır.   İslâm fıkhında şöyle bir kural var: “Bir şey hakkında hüküm vermek onu doğru bir şekilde tasavvur [...]

Leasing

Yazan | 2018-01-11T19:36:42+03:00 Ocak 11th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|

                   Bankacılık uygulamalarından biri olan “leasing” sisteminin Türkçedeki karşılığı finansal kiralamadır. Leasing verene kiralayan, leasing alana da kiracı denilmektedir. Leasing; herhangi bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya devredilmesini sağlayan bir uygulamadır. Edindiğimiz bilgiye göre ilk olarak leasing terimi 1840’lı [...]

Faiz

Yazan | 2018-01-12T13:14:19+03:00 Ocak 11th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|

Haksız kazanç yollarından biri olan fâiz, dînimizin kesin bir dille yasakladığı temel ilkelerden biridir. Hatta fâizin yasaklığı Yahudilik ve Hıristiyanlık döneminde de vardı. Daha sonradan Yahudiler Tevrât’ı tahrif ederek kendi aralarında fâizin yasak olduğunu, kendilerinden olmayanlara karşı serbest olduğunu savunmuşlardır. ‘’Yahudilerin büyük bir zulmü sebebiyle ve birçoklarını Allah yolundan çevirmeleri ve (Tevrât’ta) men edildikleri halde [...]