Ana Sayfa » Camiamızdan Haberler » İsmailağa Te’lif Heyetinden Eserler

İsmailağa Te’lif Heyetinden Eserler

telif-heyeti

Kitap telif etmek hususunda büyük kabiliyete sahip kadromuzla günümüz meselelerine ışık tutacak ilmî kitaplar kaleme alarak, bazen de Arapça eserlerden tercüme ederek siz değerli kardeşlerimize bu sahada da hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Telif heyeti olarak yaptığımız çalışmaları şu şekilde sıralamamız mümkündür:

1. Heyetimiz evvela yazlık talebeler için “Temel Dini Bilgiler”isimli eseri tahkik edip, yeniden basıma hazırlamıştır. 2014 yazı için tekrar hazırlanıp basılmıştır.

2. Üstâdımız Hacı Ali Haydar Efendi (KuddiseSirruhû) Hazretlerine ait olan sakal hakkındaki tembihleri, kaynakları tespit edilerek hazırlanmıştır.

3. “Kabir Ziyareti Ahkâm ve Âdâbı”ile alâkalı eserimiz hazırlanmış ve basılmıştır.

4. “Tasavvufun Menşei ve İmâm-ı Âzam Ebû Hanife”nin tasavvuftaki mevkii ile alakalı bir risale basılmıştır.

5. Küfür ve ehli küfürle irtibatın sınırı ve tekfir meselesini hall-ü fasl eden Nuh el-Konevî’nin “el-Fevâidü’l-Mühimme fî Beyânİştirâti’t-Teberrî fî İslâmiEhli’z-Zimme” isimli eseri mahtutalardan tahkik edilmiş, mevcut alıntıların tamamı asıl kaynaklarından tespit edilerek ve gösterilerek tercüme edilmiştir. Baskıya hazırdır.

6. Nuh el-Konevi’nin“el-Lüma’ fî Ahiri’z-Zühri’l-Cuma” isimli eseri, İmam Makdisî’nin “Nuru’ş-Şuma’ fî Beyâni-Zuhri’l-Cum’a”adlı eseri ve Abdülhâdî es-Sindî’nin risalesinden konu ile ilgili bölümü tercüme edilmiş ve üç risale beraberce yayına hazırlanmıştır. Baskıya hazırdır.

7. Müteşabihat ve tevil hususunu ele alan İmam-ı Gazali’nin “İlcâmü’l-Avam an İlmi’l-Kelam” isimli eseri tercüme edilmiştir. Baskıya hazırdır.

8. İmâm-ı RabbânîMüceddid-i Elf-i Sânî Ahmed el-Fârûkî (KuddiseSirruhû)nun Rafizilere reddiye kitabı tercüme edilmiştir. Son kontrolü yapılmaktadır.

9. Muhammed Pârisa (KuddiseSirruhû)nun “el-Fusûlu Sitte” isimli eseri 10’a yakın mahtutadan dizilmiş ve tahkik edilmiştir. Tercüme edilmesi planlanmaktadır.

Bu çalışmaların dışında ayrıca;

Silsilemizdeki meşâyıhımızın kitap ve eserlerinin ihya ve tercümeleri gibi çalışmalarımız en kısa zamanda hayata geçecektir.

“أَعَزُّ مَكانٍ في الدُنْيا سَرجُ سابِحٍ

وخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كتـــــابُ”

أبو الطيب المتنبي

“Dünyada en güzel yer rahvan atın sırtı; Zaman içinde en hayırlı dost ise kitaptır.”
(Ebu’ṭ-Ṭayyib el-Mutenebbî)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir