İslâm’da Ticaret ve Önemi

“RIZKIN ONDA DOKUZU TİCARETTEDİR”

Yemek, içmek ve barınmak bütün canlıların yaşantılarını devam ettirebilmeleri için bir ihtiyaçtır. Allah (c.c) insana beşeri ihtiyaçlarını karşılaması için izin vermiş ve bunu iki şarta bağlamıştır.

1-Allah’ın (c.c)  hükümlerine uymak.

2-Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin gösterdiği ölçülere riayet etmek.

Yüce Rabbimiz bu iki şarta uymak kaydıyla bütün insanlara; yemek, içmek, giyinmek, kuşanmak, evlenmek, ev sahibi olmak, ticaret yapmak ve benzeri ihtiyaçlarının elde etmesi için çalışmasına izin vermiştir. Doğru sözlü ve işinde güvenilir olan tüccar, kıyamet günü peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır.

Sevgili Peygamberimizin gösterdiği huzur dolu yaşam tarzını önce kendi hayatımıza uygularsak ticaretimizi güzelleştirir ve alışverişimizle de insanlığa örnek olmuş oluruz.                    

Bu hususta Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Bir kısım insanlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah’ı (c.c) anmaktan namazını dosdoğru kılmaktan ve zekatını vermekten alıkoymaz.” (Nur suresi Ayet:37)

Kainatın Sultanı Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ticaret konusunda bize nasihat ederek buyuruyor,

“Kazancı en temiz ve helal olan o tüccardır ki;

Konuştukları zaman yalan söylemezler.

Güvenildikleri zaman onu kötüye kullanmazlar.

Satın alırken malı kötülemezler.

Satarken malı övmezler.

Üzerindeki borcu geciktirmezler.

Alacakları konusunda borçluyu sıkıştırmazlar.

Allah’u Teala, (c.c) çalışan ve meslek edinen kulunu dost edinir.

Helal mal kazanmak her Müslüman üzerine vaciptir.

Kazancı temiz olan kimseye müjdeler olsun.

Kim işinden dolayı yorgun olarak akşamlarsa, günahları bağışlanmış olarak akşamlamış olur.

Kişinin ailesine, çocuklarına ve işçilerine harcadığı mal sadakadır.

Bir şeyi satarken, satın alırken ve borcunu talep ederken yumuşak davranan ve kolaylık sağlayan kimseye Allah (c.c) rahmet etsin.

Mal satarken yemin etmekten sakınınız, çünkü yemin mala karşı ilgiyi arttırır fakat bereketini götürür.

Kim Allah’tan (c.c) korkarsa Allah (c.c) ona sıkıntılarından bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı yerden rızık verir.”

Allah’u Teala cümlemize, hayırlı ve uzun ömürler, rızası doğrultusunda bereketli işler, helalinden geniş rızıklar ihsan eylesin ve her türlü haramdan muhafaza etsin.

15 senedir Beyazıttayım ve herkesin çok fazla  geçim derdiyle bocaladıklarını ve tüm insanlığın bir huzur arayışı içinde olduğunu gördüm.

İslami ilimlerden haberdar olmayanlar huzuru başka şeylerde aramakta bulamayınca da büyük bir bunalım yaşamakta ve bu hal böyle sürüp gitmekteydi.

Ferdi olarak insanlara tebliğ yapmak yetersiz kalıyordu.

Ne zaman ki (Efendi hazretlerimizin himmetiyle) bu gidişe dur diyebilmek için bir şeyler yapmaya gayret ettik ve hamdolsun hocalarımızın da maddi ve manevi desteğiyle Beyazıt’a İSGETDER ( İslam’a gönül veren esnaf ve tüccarlar derneği) adı altında insanlığa çok büyük hizmetler verecek dünya ve ahiretini kurtaracak bir dernek açmak nasip oldu.

Rabbim bu dernek ile hayırlı muvaffakiyetler nasip etsin. Emeği geçen bütün hocalarımızdan ve abilerimizden Allah razı olsun. Selam ve dua ile.

FATİH GÜZEL

Yazan | 2018-02-13T01:04:53+03:00 Ağustos 11th, 2015|Kategoriler: Sektöre Dair|0 Yorum

Makaleyi Ekleyen :

Yorum Yap