Genel Sekreterlik 2018-02-14T18:16:21+03:00

İSLÂMA GÖNÜL VEREN ESNAF VE TÜCCARLAR DERNEĞİ

Genel Sekreterlik, profesyonel kadrodan oluşan derneğin icra organıdır. En üst düzey yöneticisi Genel Sekreterdir ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel Sekreterlik;

– Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kuruluna bağlı tüm komisyon ve alt kurulların toplantılarının organize edilmesi,
– Gündem, karar ve faaliyetlerinin raporlanması,
– Alınan kararların uygulanması,
– Derneğin tüm faaliyetlerinin programlaması, bütçelendirilmesi, icrası ve raporlamasına
ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli ve yetkilidir.