kredi kartı

/Tag:kredi kartı

Kredi Kartıyla Altın veya Döviz Almak

Yazan | 2018-01-16T23:45:14+03:00 Ocak 16th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|Tags: , , , , , , |

Yukarıda anlattıklarımızdan da anlaşılacağı gibi günümüzde uygulandığı üzere kredi kartlarıyla altın, döviz alım-satımı câiz olmaz. Zira altın, gümüş emsâli nakitler arasında gerçekleşen akit; sarf akdidir. Bu akdin sahih olması için her iki bedelin, akdi icra eden kişilerin bedensel olarak birbirlerinden ayrılmadan önce teslim alınması şarttır. Akit meclisi değişse de akdi yapan kişiler birbirlerinden ayrılmadan önce bedeller [...]

Kredi Kartı

Yazan | 2018-01-11T21:08:44+03:00 Ocak 11th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|Tags: , , , |

Son dönemlerde fıkıhçıların gündemini en çok meşgul eden meselelerden biri de kredi kartı sistemidir. Konuya dair birçok makale kaleme alınmış; bazıları mutlak olarak haram olduğunu, bazıları da bu görüşün aksine günümüzün gereği görerek câiz olacağını savunmuşlardır. Diğer bazıları da bu iki görüş arasında bir yol izleyerek belli başlı işlemler yapılırsa câiz değil, yapılmadığı takdirde câiz [...]