Cuma Saatinde Alış Veriş Yapmak

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Cuma günü (ezan okunup) namaza çağırıldığı(nız) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş ol-sanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.”[1]

“Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.”[2]

Ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı üzere; cuma namazını kılmakla mükellef olan kişiler cuma saatinde alış-veriş gibi cuma namazını kılmaktan alıkoyan her türlü muameleleri bırakmalı ve namaz kılmak üzere camiye gitmelidirler.

Cuma namazı için günümüzde iç ezan denilen ezan okunduğu sırada yapılan alım-satımların yasak olduğuna dair âlimler arasında görüş birliği vardır. Hanefi mezhebine göre, bu saatte yapılan alış-veriş tahrîmen mekruhtur.

Bu saatte yapılan akdin feshedilmesinin gerekip, gerekmeyeceği hususunda mezhepler arasında farklı görüşler vardır.

İmam Ebû Hanife, İmam Şâfiî ve bir rivâyete göre İmam Mâlik’e (Allah onlara rahmet etsin) göre cuma ezanı vakti yapılan akit, feshedilmez. Zira burada asıl amaç cuma namazına zamanında gitmeyi sağlamaktır. Yasak ise birinci derecede bu gayeyi temine mâtuftur. Diğer bir ifadeyle ezan vakti yapılan alış-verişin hukûken iptal edilip edilmemesi zikredilen yasağın asıl hedefi ve konusu olarak görülmemiştir.

Cuma vakti alım-satım yasağı, sadece ve özellikle alım satım için değil, diğer bütün akitler için de geçerlidir.

Şayet namazı kaçırıp kazaya kalma tehlikesi varsa aynı yasağın diğer vakit namazlar için de geçerli olduğunu izah etmeye gerek yoktur.

[1] Cumu’a Sûresi, 9

[2] Cumu’a Sûresi, 10

Yazan | 2018-01-12T18:50:47+03:00 Ocak 12th, 2018|Kategoriler: Ticari Meseleler|Tags: , , |0 Yorum

Makaleyi Ekleyen :